Thông báo gia hạn: Quyền thuê địa điểm kinh doanh dịch vụ trong đó có 6 địa điểm kinh doanh dịch vụ tại bãi tắm Hạ Thanh 1 và 6 địa điểm kinh doanh dịch vụ và 1 địa điểm nhà giữ xe tắm nước ngọt tại bãi tắm Tỉnh Thủy, 04 địa điểm kinh doanh tại chợ Tam Thanh trong năm 2024

THÔNG BÁO GIA HẠN

 (V/v đấu giá cho thuê tài sản)

        Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 2403/HĐ-ĐG ngày 19/01/2024 giữa Ủy ban nhân dân xã Tam Thanh với Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt

        Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 2403/TB-QAC ngày 19/01/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt về việc thông báo Quyền thuê địa điểm kinh doanh dịch vụ trong đó có 6 địa điểm kinh doanh dịch vụ tại bãi tắm Hạ Thanh 1 và 6 địa điểm kinh doanh dịch vụ và 1 địa điểm nhà giữ xe tắm nước ngọt tại bãi tắm Tỉnh Thủy, 04 địa điểm kinh doanh tại chợ Tam Thanh trong năm 2024

Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (sau đây gọi tắt là Công ty – Địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo gia hạn thời gian đấu giá tài sản của đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá là Ủy ban nhân dân xã Tam Thanh (Địa chỉ: Thôn Hòa Thượng, xã Tam Thanh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), cụ thể như sau:

  1. Tài sản đấu giá: Quyền thuê địa điểm kinh doanh dịch vụ trong đó có 6 địa điểm kinh doanh dịch vụ tại bãi tắm Hạ Thanh 1 và 6 địa điểm kinh doanh dịch vụ và 1 địa điểm nhà giữ xe tắm nước ngọt tại bãi tắm Tỉnh Thủy, 04 địa điểm kinh doanh tại chợ Tam Thanh trong năm 2024, cụ thể như sau:
STT Tên tài sản Giá khởi điểm (đồng) Tiền đặt trước (đồng) Bước giá tối thiểu Tiền hồ sơ

(đồng)

Ghi chú
I Bãi tắm Hạ Thanh, xã Tam Thanh
1 Ki ốt số 1 450.000.000 90.000.000 3.000.000 200.000
2 Ki ốt số 2 150.000.000 30.000.000 2.000.000 100.000
3 Ki ốt số 3 80.000.000 16.000.000 1.000.000 100.000
4 Ki ốt số 4 70.000.000 14.000.000 1.000.000 100.000
5 Ki ốt số 5 60.000.000 12.000.000 1.000.000 100.000
6 Ki ốt số 6 120.000.000 24.000.000 1.000.000 100.000
II Bãi tắm Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh
1 Ki ốt số 1 85.000.000 17.000.000 1.000.000 100.000
2 Ki ốt số 2 45.000.000 9.000.000 1.000.000 100.000
3 Ki ốt số 3 30.000.000 6.000.000 1.000.000 100.000
4 Ki ốt số 4 30.000.000 6.000.000 1.000.000 100.000
5 Ki ốt số 5 55.000.000 11.000.000 1.000.000 100.000
6 Ki ốt số 6 40.000.000 8.000.000 1.000.000 100.000
7 Nhà giữ xe 30.000.000 6.000.000 1.000.000 100.000
III Kiốt chợ Tam Thanh
1 Ki ốt số 1 2.880.000 576.000 500.000 100.000
2 Ki ốt số 2 2.880.000 576.000 500.000 100.000
3 Ki ốt số 3 2.880.000 576.000 500.000 100.000
4 Ki ốt số 4 2.880.000 576.000 500.000 100.000
Tổng cộng 1.256.520.000

 

* Thời gian kinh doanh dịch vụ tính từ ngày bàn giao địa điểm cho thuê đến hết ngày 31/12/2024 (đấu giá riêng lẻ từng khu vực); Người trúng đấu giá trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.256.520.000 đồng

 (Một tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).

=> Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế GTGT (giá trị gia tăng) và thuế TNCN (thu nhập cá nhân). UBND xã Tam Thanh sẽ trích nộp hằng tháng hoặc 1 lần (một lần) các khoản thuế này. Chưa bao gồm lệ phí công chứng hợp đồng thuê tài sản, và các chi phí khác (nếu có) người trúng đấu giá phải chịu nộp khoản phí này theo giá trúng đấu giá;

  • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 1 lần, được thực hiện liên tục trong nhiều ngày và được công bố công khai tại ngày mở phiếu trả giá – Người có mức giá trả cao nhất và hợp lệ sẽ là người trúng đấu giá
  • Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.
  1. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, thu tiền bán hồ sơ, nhận hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá: Từ ngày ra Thông báo đấu giá đến 17h00 ngày 20/02/2024 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Số 102 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
  2. Thời gian nộp tiền đặt trước của các khách hàng tham gia đấu giá: Từ 07h00 ngày 20/02/2024 đến 16h00 ngày 22/02/2024 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ). Tuy nhiên, người tham gia đấu giá vẫn được quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian này.

– Số tiền đặt trước được nộp bằng tiền mặt tại Công ty hoặc nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt số 5622868149 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam (Số 112 Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

– Chứng từ nộp tiền đặt trước được nộp kèm theo Hồ sơ đấu giá tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Số 102 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Khi đi tham dự đấu giá, khách hàng mang theo chứng từ nộp tiền nộp lại cho Công ty.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra Thông báo đến 10h00 ngày 19/02/2024 (trong giờ làm việc, khách hàng phải liên hệ trước với chủ tài sản để hẹn thời gian); Địa điểm xem tài sản: Tại khu vực biển Hạ Thanh, tỉnh Thủy (xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Chi phí đi lại xem tài sản của khách hàng phát sinh (nếu có) do khách hàng tự chi trả.
  2. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và có đủ điều kiện thuê tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật đều có quyền đến tại Công ty đấu giá hợp danh Quảng Việt để tham khảo hồ sơ và hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá. Mỗi hộ gia đình chỉ được cử một cá nhân tham gia đấu giá; Mỗi tổ chức chỉ được cử một người đại diện tham gia đấu giá, có hai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được cử một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được cử một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

 

– Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + giấy giới thiệu nếu là doanh nghiệp (bản sao công chứng/ chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu). Trong trường hợp ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền (bản chính có xác nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền hoặc có chức năng) kèm theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người nhận ủy quyền và người ủy quyền (bản sao công chứng/ chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu).

– Người tham gia đấu giá phải nộp đầy đủ phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước và hoàn tất thủ tục đăng ký trong thời hạn do Công ty thông báo.

  1. Thời gian, địa điểm đấu giá (mở phiếu trả giá) : Dự kiến lúc 08h00 ngày 23/02/2024 tại Hội trường UBND xã Tam Thanh; Địa chỉ: Thôn Hòa Thượng, xã Tam Thanh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm thì Bên B sẽ báo lại cho khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá.\

*** Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:  Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt – 102 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;  ĐT: 0235. 6528 001, 0353992792 gặp Ms Hạnh; Website: https://giaquangnam.com/;  Hoặc Ủy ban nhân dân xã Tam Thanh; Địa chỉ: Thôn Hòa Thượng, xã Tam Thanh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0983.279.455

Chat Facebook
Gọi điện ngay