Category Archives: Đấu giá

Thông báo đấu giá tài sản thanh lý là 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla, 05 chỗ, biển kiểm soát: 92A-003.14, màu sơn: xám, năm sản xuất/ sử dụng: 1997, số khung AE111-0019643, số máy: 4A-M073997 do Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Quảng Nam quản lý, xử lý theo quy định theo Thông báo số 204 ngày 24/6/2020

THÔNG BÁO  (V/v đấu giá tài sản thanh lý) Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Địa chỉ liên hệ: Số 102 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của cơ quan có tài sản đấu giá là […]

Thông báo đấu giá tài sản thanh lý là vật tư điện thuộc dự án Năng lượng nông thôn (REII) giai đoạn 2 và giai đoạn 2 mở rộng tỉnh Quảng Nam do Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn giai đoạn II tỉnh Quảng Nam quản lý theo Thông báo số 191 ngày 15/6/2020

THÔNG BÁO LẦN 7  (V/v đấu giá tài sản thanh lý) Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của cơ quan có tài sản đấu giá là […]

Thông báo đấu giá tài sản thanh lý là 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Hiace, 15 chỗ, biển kiểm soát: 92E-1080, đăng ký sử dụng lần đầu năm 2005 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam quản lý, xử lý theo quy định theo Thông báo số 188 ngày 12/6/2020

THÔNG BÁO  (V/v đấu giá tài sản thanh lý)   Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Địa chỉ liên hệ: Số 102 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của cơ quan có tài sản đấu giá […]

Thông báo đấu giá tài sản thanh lý là 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla, 05 chỗ, biển kiểm soát: 92A-003.14 do Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Quảng Nam quản lý, xử lý theo quy định theo Thông báo số 185 ngày 09/6/2020

THÔNG BÁO  (V/v đấu giá tài sản thanh lý) Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Địa chỉ liên hệ: Số 102 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của cơ quan có tài sản đấu giá là […]

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở (sử dụng lâu dài) để giao đất có thu tiền sử dụng đất của 16 lô thuộc Khu CL2, CL3 dự án Đường gom tại nút giao giữa đường Lý Thường Kiệt và đường Nguyễn Hoàng (đợt 1), Phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ theo Thông báo số 173 ngày 28/5/2020

THÔNG BÁO LẦN 4  (V/v đấu giá Quyền sử dụng đất ở) Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của đơn vị tổ chức thực hiện đấu […]

Thông báo đấu giá Tài sản thanh lý là Xe ô tô Mitsubishi Pajero 7 chỗ, biển số 92E 1015, màu sơn xám, năm sản xuất/sử dụng: 2000, số khung/số máy: RLA00V31VY1000166/4G64-CH3223, phục vụ công tác chung dôi dư của Thanh tra tỉnh Quảng Nam theo Thông báo số 170 ngày 28/5/2020

THÔNG BÁO  (V/v đấu giá tài sản thanh lý) Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Địa chỉ liên hệ: Số 102 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của cơ quan có tài sản đấu giá là […]

Thông báo đấu giá tài sản thanh lý là Xe ô tô Mitsubishi Pajero 7 chỗ, biển số 92E 1015, màu sơn xám, năm sản xuất/sử dụng: 2000, số khung/số máy: RLA00V31VY1000166/4G64-CH3223, phục vụ công tác chung dôi dư của Thanh tra tỉnh Quảng Nam theo Thông báo số 170 ngày 28/5/2020

THÔNG BÁO  (V/v đấu giá tài sản thanh lý) Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Địa chỉ liên hệ: Số 102 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của cơ quan có tài sản đấu giá là […]

Thông báo đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân gồm 2,671 m3 gỗ Huỳnh tròn (nhóm III) và 0,381 m3 gỗ Chò Nâu tròn (nhóm VI) do Ủy ban nhân dân xã Tam Thanh quản lý theo Thông báo số 132 ngày 20/4/2020

THÔNG BÁO  (V/v đấu giá tang vật vi phạm hành chính)   Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của cơ quan có tài sản đấu giá […]

Thông báo V/v tạm dừng đấu giá Tài sản thanh lý là Canô HQ 22-01-09/Chi cục Hải quan CK Cảng Kỳ Hà đã qua sử dụng theo Thông báo số 119 ngày 03/4/2020

THÔNG BÁO (V/v tạm dừng đấu giá Tài sản thanh lý là Canô HQ 22-01-09/Chi cục Hải quan CK Cảng Kỳ Hà đã qua sử dụng).   Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt căn cứ: – Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội […]

Thông báo đấu giá Quyền sở hữu, sử dụng Công ty Cổ phần Nam Sơn theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4000332267 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp đăng ký lần đầu ngày 20/6/2003 và cấp đăng ký thay đổi lần 3 ngày 14/8/2015 (Có bảng kê chi tiết tài sản của Công ty Cổ phần Nam Sơn kèm theo) theo TB 106 ngày 28/3/2020

THÔNG BÁO  (V/v đấu giá tài sản) Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Gọi tắt là Công ty – Địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thông báo đấu giá tài sản của đơn vị có tài sản đấu giá là Công ty Cổ phần […]

0983.279.455

Chat Facebook
Gọi điện ngay