Category Archives: Đấu giá

Thông báo dời thời gian đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở của 36 lô đất tại ô số 10 (từ lô số 01 đến lô số 04; từ lô số 8 đến lô số 23 và từ lô số 26 đến lô số 41) thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư ADB (giai đoạn 3) tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ theo Thông báo số 380 ngày 07/10/2020

THÔNG BÁO DỜI THỜI GIAN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất ở của 36 lô đất tại ô số 10 (từ lô số 01 đến lô số 04; từ lô số 8 đến lô số 23 và từ lô số 26 đến lô số 41) thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà […]

Thông báo đấu giá Tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước gồm 117 lô hàng hóa các loại do Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam thụ lý theo Thông báo số 353 ngày 21/9/2020

THÔNG BÁO LẦN 2  (V/v đấu giá tang vật vi phạm hành chính)   Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của cơ quan có tài sản […]

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở của 36 lô đất tại Ô số 10 (O10) (từ lô số 01 đến lô số 04; từ lô số 8 đến lô số 23 và lô số 26 đến lô số 41) thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư ADB giai đoạn 3, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ do Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư và sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số CT 136080 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 06/12/2019 (bán riêng lẻ từng lô) theo Thông báo số 350 ngày 18/9/2020

THÔNG BÁO  (V/v đấu giá Quyền sử dụng đất ở) Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (gọi tắt là Công ty, địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của đơn vị có tài […]

Thông báo đấu giá Xe ô tô 05 chỗ ngồi; hiệu Ford Mondeo; BKS 92H-1234, số loại: MONDEO BA7; Số khung: RL04SMFAM9KR02306; Số máy: SEBA90117C; Năm, nơi sản xuất: 2009, Việt Nam do Chi nhánh công ty xăng dầu KV5-TNHH MTV tại Quảng Nam quản lý, xử lý theo quy định theo Thông báo số 342 ngày 17/9/2020

THÔNG BÁO  (V/v đấu giá tài sản thanh lý)   Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của cơ quan có tài sản đấu giá là Chi […]

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở của 03 lô đất tại Ô số 9 (O9) (từ lô số 01 đến lô số 03 – bán trọn gói) thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư ADB giai đoạn 3, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ do Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư và sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số CT 136079 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 06/12/2019 theo Thông báo số 339 ngày 15/9/2020

THÔNG BÁO  (V/v đấu giá Quyền sử dụng đất ở) Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (gọi tắt là Công ty, địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của đơn vị có tài […]

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở của 03 lô đất tại Ô số 10 (O10) (từ lô số 05 đến lô số 07 – bán trọn gói) thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư ADB giai đoạn 3, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ do Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư và sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số CT 136080 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 06/12/2019 theo Thông báo số 298 ngày 31/8/2020

THÔNG BÁO  (V/v đấu giá Quyền sử dụng đất ở) Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của đơn vị có tài sản đấu giá là Công […]

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở của 14 lô đất tại Ô số 8 (O8) (từ lô số 29 đến lô số 42 – bán trọn gói) thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư ADB giai đoạn 3, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ do Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư và sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số CT 136078 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 06/12/2019 theo TB số 280 ngày 17/8/2020

THÔNG BÁO  (V/v đấu giá Quyền sử dụng đất ở) Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của đơn vị có tài sản đấu giá là Công […]

Thông báo đấu giá Tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước gồm 112 lô hàng hóa các loại do Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam thụ lý theo Thông báo số 275 ngày 13/8/2020

THÔNG BÁO LẦN 2  (V/v đấu giá tang vật vi phạm hành chính) Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của cơ quan có tài sản đấu […]

Thông báo đấu giá Xe ô tô Musso 7 chỗ; Biển số 92E-0777; Màu sơn: xanh; Năm sản xuất/sử dụng: 2000/2000; Số khung/số máy: 91216113/66192010018117; Tên chủ xe: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; Do Cơ sở Cai nghiện ma túy Quảng Nam quản lý, xử lý theo quy định theo TB số 269 ngày 10/8/2020

THÔNG BÁO LẦN 2  (V/v đấu giá tài sản thanh lý)   Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của cơ quan có tài sản đấu giá […]

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở của 14 lô đất tại Ô số 8 (O8) (từ lô số 11 đến lô số 24) thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư ADB giai đoạn 3, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ do Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư và sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số CT 136078 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 06/12/2019 (bán riêng lẻ từng lô) theo TB số 266 ngày 08/8/2020

THÔNG BÁO  (V/v đấu giá Quyền sử dụng đất ở) Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của đơn vị có tài sản đấu giá là Công […]

0983.279.455

Chat Facebook
Gọi điện ngay