Phiếu yêu cầu thẩm định giá

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

GIẤY YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ

Kính gửi: Công ty CP Thẩm định giá Quảng Nam

          Địa chỉ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

          Điện thoại: 0983 279 455; 0913 489 456.

Tên đơn vị, khách hàng yêu cầu: …………………………………………………………….

Người đại diện theo PL: …………………………………………, chức vụ:. .  . . . . . . . . . .

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………Fax: ………………………………………………….

Tài khoản số: ……………………… tại …………………………………………………………….

Mã số Thuế:…………………………………………………………………………………

 Tên tài sản: …………………………………………… (Có danh mục kèm theo)

Mục đích thẩm định giá: ……………………………………………………………………

Các yêu cầu thẩm định giá: Theo giá trị thị trường.

Giá trị tài sản đề nghị thẩm định giá: ……………………………………………………….

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………

Tên người liên hệ: ………………………………………………………………………..

Hồ sơ pháp lý kèm theo:

– ………………….

-……………………

Số bản chính theo yêu cầu cấp: 02 bản

  Chúng tôi sẽ thanh toán theo phiếu thu (hoặc hóa đơn GTGT) của công ty bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty theo hợp đồng ký kết (nếu có).

          Quảng Nam, ngày           tháng       năm 2021

      Người yêu cầu

   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

DANH MỤC YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Giấy yêu cầu thẩm định giá ngày                  tháng             năm 2021)

TT Tên tài sản; nhãn hiệu, model, nơi sản xuất; đặc tính kỹ thuật Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

File tải về: 2. Mau phieu yeu cau tham dinh gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0983.279.455

Chat Facebook
Gọi điện ngay