Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở (sử dụng lâu dài) để giao đất có thu tiền sử dụng đất của 16 lô thuộc Khu CL2, CL3 dự án Đường gom tại nút giao giữa đường Lý Thường Kiệt và đường Nguyễn Hoàng (đợt 1), Phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ theo TB số 18 ngày 05/02/2020

THÔNG BÁO LẦN 3

 (V/v đấu giá Quyền sử dụng đất ở)

Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá là  Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng TP Tam Kỳ (địa chỉ: 101 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), cụ thể như sau:

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở (sử dụng lâu dài) để giao đất có thu tiền sử dụng đất của 16 lô thuộc Khu CL2, CL3 dự án Đường gom tại nút giao giữa đường Lý Thường Kiệt và đường Nguyễn Hoàng (đợt 1), Phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ do Ban Quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Tam Kỳ đại diện làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:
TT Vị trí Mặt cắt đường Hệ số Diện tích Đơn giá (đồng/m2) Giá khởi điểm (đồng) Tiền đặt trước (20% giá khởi điểm)
I Khu CL3

1277,73

1 Lô 01 30m 1,2

296,8

14.710.000

5.239.113.600

1.047.800.000

2 Lô 02 30m 1

140

14.710.000

2.059.400.000

411.800.000

3 Lô 03 30m 1

140

14.710.000

2.059.400.000

411.800.000

4 Lô 04 30m 1

140

14.710.000

2.059.400.000

411.800.000

5 Lô 05 30m 1

140

14.710.000

2.059.400.000

411.800.000

6 Lô 06 30m 1

140

14.710.000

2.059.400.000

411.800.000

7 Lô 07 30m 1

140

14.710.000

2.059.400.000

411.800.000

8 Lô 08 30m 1

140

14.710.000

2.059.400.000

411.800.000

II Khu CL2

1244,38

1 Lô 01 30m 1,2

264,38

14.710.000

4.666.835.760

933.300.000

2 Lô 02 30m 1

140

14.710.000

2.059.400.000

411.800.000

3 Lô 03 30m 1

140

14.710.000

2.059.400.000

411.800.000

4 Lô 04 30m 1

140

14.710.000

2.059.400.000

411.800.000

5 Lô 05 30m 1

140

14.710.000

2.059.400.000

411.800.000

6 Lô 06 30m 1

140

14.710.000

2.059.400.000

411.800.000

7 Lô 07 30m 1

140

14.710.000

2.059.400.000

411.800.000

8 Lô 08 30m 1

140

14.710.000

2.059.400.000

411.800.000

Tổng cộng

2522,11

38.737.549.360

*** Giá khởi điểm trên chưa bao gồm bước giá, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, các chi phí khác để làm Giấy Chứng nhận QSD đất, Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

  • Bước giá phải trả: Bước giá là mức chênh lệch của lần trả sau so với lần trả giá trước liền kề (hoặc so với giá khởi điểm). Bước giá được quy định là 30.000.000 đồng  (Ba mươi triệu đồng).
  • Tiền hồ sơ tham giá đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô đất (Năm trăm ngàn đồng trên một lô đất);
  • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 1 lần, được thực hiện liên tục trong nhiều ngày và được công bố công khai tại ngày mở phiếu trả giá – Người có mức giá trả cao nhất và hợp lệ sẽ là người trúng đấu giá.
  • Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

      2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, thu tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 10h30 ngày 25/02/2020 (giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt – Địa chỉ: 102 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

        3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và phiếu trả giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến trước 10h30 ngày 25/02/2020 (trong giờ hành chính)

Địa điểm nộp tiền đặt trước: Số tiền đặt trước đấu giá được nộp vào tài khoản số: 1015326655 của tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội, chi nhánh Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt

Địa điểm nộp phiếu trả giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt; địa chỉ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Dự kiến lúc 14h00 ngày 28/02/2020 tại  Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt; địa chỉ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

*** Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:  Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt – 102 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;  ĐT: 0235. 6528 001; Website: www.giaquangnam.com;  Hoặc BQL các dự án Đầu tư và Xây dựng TP Tam Kỳ – 101 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0983.279.455

Chat Facebook
Gọi điện ngay