Thông báo dời thời gian đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở của 36 lô đất tại ô số 10 (từ lô số 01 đến lô số 04; từ lô số 8 đến lô số 23 và từ lô số 26 đến lô số 41) thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư ADB (giai đoạn 3) tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ theo Thông báo số 380 ngày 07/10/2020

THÔNG BÁO DỜI THỜI GIAN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyền sử dụng đất ở của 36 lô đất tại ô số 10 (từ lô số 01 đến lô số 04; từ lô số 8 đến lô số 23 và từ lô số 26 đến lô số 41) thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư ADB (giai đoạn 3) tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ

(dời thời gian đấu giá tại Thông báo đấu giá số 350/TB-QAC ngày 18/9/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt)

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (sau đây gọi tắt là Công ty, địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) căn cứ:

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

– Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 349/HĐ-BĐG, ngày 18/9/2020 giữa Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam với Công ty đấu giá Hợp danh Quảng Việt;

– Thông báo đấu giá số 350/TB-QAC ngày 18/9/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt về việc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở của 36 lô đất tại ô số 10 (O10) (từ lô số 01 đến lô số 04; từ lô số 8 đến lô số 23 và từ lô số 26 đến lô số 41) thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư ADB (giai đoạn 3) tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ;

– Công văn số  176/C.ty-HĐBĐG ngày 07/10/2020 của Hội đồng bán đấu giá Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam v/v dời thời điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở của 36 lô đất tại ô số 10 thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư ADB (giai đoạn 3) tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ.

Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt thông báo dời thời gian đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại thông báo số 350/TB-QAC ngày 18/9/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở của 36 lô đất tại ô số 10 (O10) (từ lô số 01 đến lô số 04; từ lô số 8 đến lô số 23 và từ lô số 26 đến lô số 41) thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư ADB (giai đoạn 3) tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ của đơn vị có tài sản đấu giá là Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam – Địa chỉ: Số 781 Phan Chu Trinh, P.Hoà Hương, Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho đến khi có thông báo mới.

Lý do dời thời gian: Quyền sử dụng đất ở của 36 lô đất trên cần bổ sung thêm một số thủ tục liên quan trước khi đấu giá theo yêu cầu của đại diện đơn vị có tài sản đấu giá là Hội đồng bán đấu giá Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Thời gian đấu giá lại: Khi có văn bản cụ thể của đơn vị có tài sản đấu giá là Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, Công ty sẽ thông báo công khai lại việc tiếp tục đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Vậy, Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt thông báo để khách hàng được biết. Rất mong khách hàng thông cảm và chia sẻ về sự bất tiện này./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0983.279.455

Chat Facebook
Gọi điện ngay