Thông báo V/v tạm dừng đấu giá Tài sản thanh lý là Canô HQ 22-01-09/Chi cục Hải quan CK Cảng Kỳ Hà đã qua sử dụng theo Thông báo số 119 ngày 03/4/2020

THÔNG BÁO

(V/v tạm dừng đấu giá Tài sản thanh lý là Canô HQ 22-01-09/Chi cục

Hải quan CK Cảng Kỳ Hà đã qua sử dụng).

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt căn cứ:

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

– Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 92/HĐ-BĐG, ngày 25/3/2020 giữa Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam và Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt;

– Thông báo đấu giá số 93/TB-QAC ngày 25/3/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt về việc đấu giá Tài sản thanh lý là Canô HQ 22-01-09/Chi cục Hải quan CK Cảng Kỳ Hà đã qua sử dụng.

– Công văn của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng thời gian đấu giá;

Theo yêu cầu của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam;

Công ty thông báo tạm dừng đấu giá Tài sản thanh lý là Canô HQ 22-01-09/Chi cục Hải quan CK Cảng Kỳ Hà đã qua sử dụng.

Lý do tạm dừng: Do thực hiện chủ trương tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Vậy, Công ty thông báo để khách hàng được biết. Thời gian đấu giá cụ thể sẽ được Công ty thông báo lại sau.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0983.279.455

Chat Facebook
Gọi điện ngay