Thông báo: Về việc tạm dừng thời gian tổ chức đấu giá thanh lý 9,6 ha rừng trồng thuộc dự án Bảo vệ và phát triển rừng trồng năm 2013 tại khoảnh 6, 8 Tiểu khu 650, 643; Loài cây trồng: Keo tai tượng; Sản lượng lâm sản ước tính: 372,05 m3, tương đương 372,05 tấn gỗ.

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng thời gian tổ chức đấu giá thanh lý 9,6 ha rừng trồng thuộc dự án Bảo vệ và phát triển rừng trồng năm 2013 tại khoảnh 6, 8 Tiểu khu 650, 643; Loài cây trồng: Keo tai tượng; Sản lượng lâm sản ước tính: 372,05 m3, tương đương 372,05 tấn gỗ.

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (sau đây gọi tắt là Công ty, địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001), căn cứ:

– Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

– Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 446/HĐ-ĐG ngày 29/10/2021 giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn với Công ty đấu giá Hợp danh Quảng Việt;

– Thông báo đấu giá số 447/TB-QAC ngày 29/10/2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt về việc đấu giá tài sản Thanh lý 9,6 ha rừng trồng thuộc Dự án Bảo vệ và phát triển rừng trồng năm 2013 tại khoảnh 6, 8 Tiểu khu 650, 643; Loài cây trồng: Keo tai tượng; Sản lượng lâm sản ước tính: 372,05 m3, tương đương 372,05 tấn gỗ;

– Biên bản chốt danh sách đấu giá lập hồi 15h ngày 19/11/2021.

– Văn bản số 252/BQL ngày 19/11/2021 của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn về việc đề nghị tạm dừng phiên đấu giá thanh lý gỗ trồng rừng.

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt thông báo tạm dừng thời gian tổ chức đấu giá lúc 9h30 ngày 22/11/2021 tại Hội trường Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn tại Thông báo đấu giá số 447/TB-QAC ngày 29/10/2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt cho đến khi có thông báo mới.

Lý do tạm dừng: Để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của một số hộ dân tại xã Phước Hòa (10 hộ) đối với diện tích trồng rừng nói trên đảm bảo đúng quy định và đủ điều kiện để bán thanh lý diện tích rừng trên.

Thời gian tổ chức đấu giá lại: Khi cấp có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan và BQL rừng phòng hộ huyện Phước Sơn có văn bản yêu cầu tổ chức đấu giá lại thì Công ty sẽ thông báo công khai lại thời gian tổ chức đấu giá cho những khách hàng đã đăng ký và nộp tiền đặt trước còn muốn tiếp tục tham gia đấu giá theo quy định của Pháp luật.

Trong thời gian chờ đợi có thông báo tiếp tục thực hiện việc đấu giá tài sản trên, nếu khách hàng không còn nhu cầu tham gia đấu giá nữa thì được quyền từ chối tham gia đấu giá và được hoàn trả lại tiền đặt trước và phí hồ sơ đã nộp.

Vậy, Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt thông báo để những khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá được biết.

Mọi thắc mắc có liên quan, xin vui lòng liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt theo địa chỉ 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; ĐT: 0235. 6528 001 – hoặc 0976576458 gặp Ms Trà; Website: https://giaquangnam.com/.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0983.279.455

Chat Facebook
Gọi điện ngay